2

ဝိုင်ဖြူပုလင်းနှင့်အတူ Picnic, Synthetic Turf

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

Artificial Grass ပရောဂျက်သည်ပီရူး၊ လီမာရှိပန်းခြံတွင်ဖြစ်သည်